Projekt "Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży"

Realizuje: Zespół Szkół Mechaniczno –Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku

Czas trwania projektu: 01.10.2018 – 30.09.2020

Budżet projektu: 20 062,00 EUR

Celem projektu jest połączenie dwóch istotnych dla pracy nauczyciela czynników: podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności oraz pomoc uczniom na wielu płaszczyznach, nie tylko zawodowej jak i również osobistej i społecznej.

W projekcie tym połączyliśmy naukę języka hiszpańskiego przez nauczycieli, celem podniesienia jakości staży zawodowych uczniów poprzez lepszą komunikację podczas wyjazdów z młodzieżą, ze szkoleniem z zakresu poszerzenia wiedzy nt. pracy z uczniem zagrożonym wykluczeniem społecznym. W 2020 roku siedmiu nauczycieli wyjedzie na kurs języka hiszpańskiego i szkolenie" inne podejście do pracy z uczniem zagrożonym wykluczeniem społecznym", połączonym z wizytami studyjnymi w instytucjach zajmujących sie tematem szkolenia. Wyjazd ten poprzedzony zostanie ośmiomiesięcznym kursem podstawowym języka hiszpańskiego zorganizowanym przez wybraną w drodze zapytań ofertowych Szkołę Języków Obcych.

Koordynator szkolny projektu – Anna Buchalik