Projekt "We are all different but we all smile in the same way!" – Jesteśmy wszyscy różni ale uśmiechamy się tak samo

Realizuje: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza

Czas trwania projektu: 01.09.2018 - 31.08.2020

Budżet projektu: 31 232 EUR

Projekt ma służyć integracji i budowaniu pewności siebie u dzieci niepełnosprawnych i dzieci o specjalnych potrzebach poprzez szkolenia nauczycieli, wymiany uczniów oraz podejmowanie wielu działań służących integracji młodzieży.

Koordynator szkolny projektu – Marzena Kuś