Projekt "Fajne dzieciaki"

Realizuje: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza

Czas trwania projektu: 01.09.2018 – 31.10.2019

Budżet projektu: 45 558 EUR

Projekt ma służyć przeciwdziałaniu nękaniu rówieśniczemu wśród młodzieży.

Zostaną podjęte następujące działania:
- międzynarodowe szkolenia dla pracowników naszej szkoły;
- działania z młodzieżą;
- pedagogizacja i wzrost świadomości wśród rodziców.

Koordynator szkolny projektu – Marzena Kuś