Projekt „Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu – mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku”

 Realizuje: Zespół Szkół Budowlanych

Czas trwania projektu: 01.09.2018 – 31.08.2020

Budżet projektu: 140 108,00 EUR

Działanie w ramach Akcji 1 zostało przygotowane dla uczniów technikum o specjalnościach: informatyka, budownictwo i geodezja oraz nauczycieli zawodu i nauczycieli języka angielskiego zawodowego w tych specjalnościach.

Celem głównym projektu jest uczestnictwo w stażu uczniów i nauczycieli ZSB w Rybniku.
60 uczniów i 10 nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku weźmie udział w mobilnościach w ramach projektu. Uczniowie odbędą staż, nauczyciele staż/jobshadowing, poprowadzą zajęcia języka angielskiego zorientowanego zawodowo. Uczniowie zdobędą, a nauczyciele wzmocnią i wykorzystają wiedzę praktyczną w nowym środowisku zawodowym. Udział w mobilności wpłynie na rozwój osobisty, językowy, kulturowy, ale przede wszystkich zawodowy uczestników.

Mobilność umożliwi uczestnikom obserwację organizacji i kultury pracy w Portugalii i Hiszpanii, rozwój ich kompetencji językowych w obszarze języka angielskiego, portugalskiego i hiszpańskiego. W ramach 2-tygodniowych staży uczniowie podniosą kwalifikacje w swoich dziedzinach zgodnie z programem mobilności wzbogaconym o efekty kształcenia w systemie ECVET.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych budowlanych geodezyjnych i informatycznych w ramach stażu i jobshadowing poznają realia pracy w danym zawodzie w kontekście międzynarodowym, a nauczyciele języka angielskiego zawodowego doświadczą żywego języka zawodowego na stanowisku pracy oraz poprowadzą lekcje języka angielskiego zorientowanego zawodowo.

Koordynator szkolny projektu – Ewa Lach