Stypendia dla uczniów

Miasto Rybnik przystąpiło do projektu systemowego "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych" w województwie śląskim.

"Matematyka bez granic"

W tym roku szkolnym odbyła się w naszym mieście VII edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego - "Matematyka bez granic".