"Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"

W dniu 24 lutego 2009r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 371/242/III/2009 zatwierdził listę 406 stypendystów projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" na rok szkolny 2008/2009.

 

Powyższa lista została zatwierdzona w oparciu o algorytm podziału  stypendiów pomiędzy partnerów projektu. Stypendia zostały rozdzielone proporcjonalnie do ogólnej liczby uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w każdym z powiatów. Pierwotna liczba 400 stypendystów, przewidziana we wniosku o dofinansowanie, została zwiększona do 406 w związku z oszczędnościami w budżecie projektu.

 

Lista stypendystów

http://efs.silesia-region.pl/?grupa=2&art1=1235740741&art=1186994745&kat=&katrodzic