Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

150 000 uczniów klas pierwszych z 2700 szkół z terenu sześciu województw (lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego) weźmie udział w programie unijnym pt. "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".

 

Polega on na zdiagnozowaniu u każdego dziecka jego rodzaju inteligencji: językowej, matematyczno - przyrodniczej, artystycznej i ruchowej, komunikacyjno - informacyjnej, społecznej (intra i interpersonalnej).

 

W ramach programu najpierw zostanie przeszkolonych ponad 8 tys. nauczycieli klas pierwszych szkół podstawowych. Wiosną przyszłego roku nauczyciele ci rozpoczną z pierwszakami specjalne dodatkowe zajęcia. Podczas 50 godzin jakie przewiduje projekt, nauczyciele będą mogli zidentyfikować, jaki rodzaj inteligencji posiadają dzieci.

 

Każda szkoła zakwalifikowana do programu otrzyma pomoce dydaktyczne za ponad 8 tysięcy zł, a wszyscy nauczyciele biorący udział w programie odbędą bezpłatne szkolenie. Ponadto za każdą  godzinę pracy nauczyciele otrzymają 40 zł.

 

Program opiera się na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Jej główne założenia przyjmują, że:
• Każda osoba posiada wszystkie rodzaje inteligencji, rozwinięte w różnym stopniu.
• Tworzą one profil inteligencji niepowtarzalny dla innych jednostek.
• Profile te są dynamiczne i zmieniają się w trakcie rozwoju jednostki.
• Wszystkie inteligencje współpracują ze sobą w różnych konfiguracjach.
• Inteligencje można rozwijać poprzez różnorodne ćwiczenia.
• Rozwojowi inteligencji wielorakich sprzyja taka organizacja środowiska szkolnego i domowego, która zapewnia wielointeligentne funkcjonowanie.

 

Spośród rybnickich szkół do programu zakwalifikowały się:
• Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
• Szkoła Podstawowa nr 5
• Szkoła Podstawowa nr 6
• Szkoła Podstawowa nr 11
• Szkoła Podstawowa nr 13
• Szkoła Podstawowa nr 16
• Szkoła Podstawowa nr 24
• Szkoła Podstawowa nr 28
• Szkoła Podstawowa nr 34
• Szkoła Podstawowa nr 35
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

 

Na liście rezerwowej znalazły się:
• Szkoła Podstawowa nr 20
• Szkoła Podstawowa nr 21
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

 

Więcej informacji na stronie www.pierwszaki.eu