Zdrowo jem

Zdrowo jemW dniu 7 kwietnia 2007 r. Prezydent Miasta zainicjował akcję „Zdrowo jem” w ramach prowadzonego w naszym Mieście programu „Rybnik bezpiecznym miastem dla dzieci”.

 

Celem akcji jest stworzenie w szkołach warunków ku temu, aby uczniowie prowadzili zdrowy styl życia oparty na zasadach prawidłowego odżywiania m. in. poprzez propagowanie na lekcjach wychowawczych, biologii, przyrody zasad zdrowego odżywiania oraz przede wszystkim przez wycofanie ze sklepików szkolnych tzw. „niezdrowej żywności”.

 

Do udziału w akcji zaproszone zostały wszystkie rybnickie szkoły, które prowadzą lub zamierzają prowadzić szkolne sklepiki, począwszy od roku szkolnego 2008/2009.

 

Przystępując do akcji dyrektor szkoły zobowiązany jest do zawarcia z ajentem sklepiku umowy zawierającej klauzulę wskazującą jaka żywność może być sprzedawana na terenie szkoły oraz które produkty spożywcze są zabronione. W zamian dyrektor może obniżyć wysokość opłaty za najem o 30-50%.

 

Zgodnie z regulaminem akcji w sklepikach należy umożliwić uczniom dostęp do produktów spożywczych zalecanych przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, a sklepiki prowadzące działalność w zakresie przygotowania i sprzedaży kanapek oraz artykułów spożywczych luzem muszą spełniać określone wymagania sanitarne. Ponadto długość przerwy lekcyjnej na drugie śniadanie powinna umożliwić spokojne spożycie posiłku. Na lekcjach wychowawczych powinny być przeprowadzane pogadanki na temat racjonalnego odżywiania, a na terenie szkoły powinny znajdować się tablice informacyjne na temat zdrowego odżywiania się.

 

Na chwilę obecną do akcji przystąpiły:
• Szkoła Podstawowa nr 1,
• Szkoła Podstawowa nr 3,
• Szkoła Podstawowa nr 13,
• Szkoła Podstawowa nr 18,
• Szkoła Podstawowa nr 20,
• Szkoła Podstawowa nr 21,
• Szkoła Podstawowa nr 34,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4,
• Gimnazjum nr 1,
• Gimnazjum nr 4,
• Gimnazjum nr 12,
• Zespół Szkół nr 4,
• IV Liceum Ogólnokształcące,
• Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych,
• Zespół Szkół Technicznych.

 

Ze względu na brak odpowiedniego zaplecza w niektórych szkołach program będzie wprowadzany częściowo, natomiast w kilku placówkach nadal trwają rozmowy z ajentami w celu wprowadzenia programu.

 

Regulamin
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2