Rybniccy Prymusi

W miniony poniedziałek w Rybnickim Centrum Kultury miała miejsce uroczystość wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Rybnika oraz przyznania tytułów "Prymus Miasta Rybnika".

Stypendia dla uczniów

Miasto Rybnik przystąpiło do projektu systemowego "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych" w województwie śląskim.

"Matematyka bez granic"

W tym roku szkolnym odbyła się w naszym mieście VII edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego - "Matematyka bez granic".