Osiągnięcia rybnickich placówek oświatowych

W roku szkolnym 2007/2008 rybnickie placówki oświatowe mogą pochwalić się licznymi sukcesami.