Impreza "Finał lodowiska"

Informujemy, że dnia 21 marca br. o godzinie 17.00 na sztucznym lodowisku na rynku w Rybniku odbędzie się impreza pod nazwą "Finał lodowiska". Podczas imprezy rozegrany zostanie mecz między drużyną juniorów GKS Jastrzębie a drużyną „Wielkich sportowców Rybnika”. Na tafli lodowiska będą poruszać sie bajkowe postacie, które będą  rozdawać dzieciom balony w kształcie zwierząt oraz zachęcać je do wspólnej zabawy. 

 

Serdecznie wszystkich zapraszamy i życzymy miłej zabawy! 

 

Więcej informacji na stronie www.naszelodowisko.pl

 

"Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"

W dniu 24 lutego 2009r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 371/242/III/2009 zatwierdził listę 406 stypendystów projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" na rok szkolny 2008/2009.

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

150 000 uczniów klas pierwszych z 2700 szkół z terenu sześciu województw (lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego) weźmie udział w programie unijnym pt. "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".

 

Logo

"Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” do Urzędu Miasta Rybnika wpłynęło 301 wniosków, z czego 270 zweryfikowano pozytywnie, odrzucono 19 (18  wniosków z powodu przekroczenia dochodu na osobę w rodzinie, 1 wniosek z powodu braku wymaganej średniej ocen z przedmiotów kierunkowych), 12 pozostawiono bez rozpatrzenia (wnioski pomimo wezwań nie zostały uzupełnione o brakujące dokumenty).

Programy do zrealizowania przez pielęgniarki/ higienistki szkolne

Na podstawie zarządzenia nr 105/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, pielęgniarka/ higienistka szkolna jest zobowiązana do udzielania świadczeń w środowisku nauczania i wychowania na rzecz dzieci i młodzieży począwszy od klasy "0" do ukończenia 19 roku życia.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Szkół i Placówek Oświatowych

   Z okazji Dnia Edukacji Narodowej proszę przyjąć nasze najserdeczniejsze życzenia zdrowia, zadowolenia, optymizmu, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

   Dziękujemy za codzienny trud, wrażliwość na potrzeby młodych ludzi, za poświęcenie i zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

   Życzymy Państwu, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przynosiła coraz lepsze efekty, satysfakcję oraz świadomość, że budują Państwo fundamenty pomyślnej i lepszej przyszłości.

 

Pracownicy Wydziału Edukacji
Urzędu Miasta Rybnika

Zdrowo jem

Zdrowo jem

Zdrowo jemW dniu 7 kwietnia 2007 r. Prezydent Miasta zainicjował akcję „Zdrowo jem” w ramach prowadzonego w naszym Mieście programu „Rybnik bezpiecznym miastem dla dzieci”.