Rybniccy Prymusi

W miniony poniedziałek w Rybnickim Centrum Kultury miała miejsce uroczystość wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Rybnika oraz przyznania tytułów "Prymus Miasta Rybnika".

Uczniów nagrodzono za wybitne osiągnięcia w nauce, działalność sportową czy artystyczną. Kandydatów zgłaszała Rada Pedagogiczna każdej ze szkół.

Władze miasta ufundowały dla 59 uczniów rybnickich szkół jednorazowe stypendia: dla szkół podstawowych po 400 zł, dla gimnazjów 600 zł, a dla wychowanków szkół ponadgimnazjalnych 800 zł. Tytułem "Prymusa Miasta Rybnika" wyróżniono 134 osób.