Programy do zrealizowania przez pielęgniarki/ higienistki szkolne

Na podstawie zarządzenia nr 105/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, pielęgniarka/ higienistka szkolna jest zobowiązana do udzielania świadczeń w środowisku nauczania i wychowania na rzecz dzieci i młodzieży począwszy od klasy "0" do ukończenia 19 roku życia.

 

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami powiązana jest z programami profilaktyki i promocji zdrowia w szkole oraz realizowania we współpracy z pracownikami szkoły i rodzicami uczniów.

 

Programy obligatoryjne do  zrealizowania przez pielęgniarki/ higienistki szkolne:
1. "Radosny uśmiech, radosna przyszłość"
2. "Trzymaj formę"
3. "Nowotwory"
4. "Zakażenie meningokokowe"
5. "Choroby przenoszone przez kleszcze"
6. "AIDS, HIV"
7. "Bezpieczne wakacje i ferie - Pierwsza Pomoc Przedmedyczna"
8. "Następstwa palenia tytoniu w Polsce"

 

Oprócz tych programów realizowane mogą być programy, które w poprzednich latach były obligatoryjne, a obecnie są dodatkowymi działaniami profilaktycznymi.