"Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” do Urzędu Miasta Rybnika wpłynęło 301 wniosków, z czego 270 zweryfikowano pozytywnie, odrzucono 19 (18  wniosków z powodu przekroczenia dochodu na osobę w rodzinie, 1 wniosek z powodu braku wymaganej średniej ocen z przedmiotów kierunkowych), 12 pozostawiono bez rozpatrzenia (wnioski pomimo wezwań nie zostały uzupełnione o brakujące dokumenty).

 

Ze zweryfikowanych pozytywnie wniosków sporządzono listę potencjalnych stypendystów projektu, która przesłana została do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium Samorząd Województwa Śląskiego jako Lider Projektu na podstawie przekazanych przez wszystkie Powiaty list potencjalnych stypendystów podejmie uchwałę o przyznaniu stypendium. Następnie  uchwała o przyznaniu stypendium zostanie przekazana Powiatom, które prześlą do szkół zawiadomienia o przyznaniu stypendium ich uczniom.

 

Logo