Wyróżnienia Rektora Uniwersytetu Śląskiego

11 maja 2010 r. odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najbardziej aktywnych studentów i doktorantów oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jego Magnificencja Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś wyróżnił osoby wykazujące się zaangażowaniem, wytrwałością i pomysłowością w działalności na rzecz społeczności akademickiej lub lokalnej oraz tych, którzy osiągają znaczne sukcesy artystyczne, sportowe lub naukowe.

Ruszają kursy akademickie

W ramach projektu „Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole. Program aktywizacji Edukacyjno-obywatelskiej uczniów rybnickich liceów” realizowanego przez Miasto Rybnik ruszają kursy akademickie organizowane przez Uniwersytet Śląski, Akademię Ekonomiczną oraz Politechnikę Śląską.

 

Szkoła dobrych pomysłów

Konkurs na logo "Szkoła dobrych pomysłów"

Rozstrzygnięto konkurs na logo projektu edukacyjnego „Szkoła dobrych pomysłów”. Komisja dokonała przeglądu i oceny nadesłanych prac. Wśród propozycji konkursowych znalazły się zarówno projekty graficzne jak i  tradycyjne prace plastyczne.

moge_ja

"Mogę ja, możesz ty - możemy MY"

Od 1 marca 2010 r. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku przez kolejne 24 miesiące tj. do 29 lutego 2012r. realizować będzie projekt "Mogę ja, możesz ty – możemy MY" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2.

 

Harmonogram imprez

Harmonogram imprez (jubileuszów,konkursów) organizowanych przez rybnickie placówki oświatowe w 2010 roku