Strona główna

Videoclip profilaktyczny Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” w ramach zadania publicznego pn. „Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej”, w związku z nasilającym się problemem złej kondycji psychicznej dzieci i młodzieży w takcie pandemii oraz rosnącą liczbą samobójstw i samookaleczeń wśród tej grupy wiekowej przygotowało videoclip profilaktyczny pt. „Mroczny blask”.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Miasto Rybnik podpisało umowy o dofinasowanie z budżetu państwa zakupu książek będącymi nowościami wydawniczymi do placówek wychowania przedszkolnego i bibliotek szkolnych, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo, w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

Miasto Rybnik w 2021 r. otrzymało 94.865,00 zł na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Wnioski o dotację na 2023 r.

Wnioski o dotację mogą być składane wyłącznie przez szkoły i placówki wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rybnika.

Wniosek o przyznanie dotacji w 2023 roku:

Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności

Zespół twórców i koordynatorów Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności zaprasza Dyrektorów i Nauczycieli Placówek Przedszkolnych na cykl darmowych, otwartych szkoleń online poświęconych najbardziej efektywnej metodzie nauki języków: "wychowaniu w dwujęzyczności".

PROJEKTY UNIJNE

ZREALIZOWANE