Strona główna

Rekrutacja do przedszkoli 2022/2023

Określone zostały terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym.

Videoclip profilaktyczny Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” w ramach zadania publicznego pn. „Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej”, w związku z nasilającym się problemem złej kondycji psychicznej dzieci i młodzieży w takcie pandemii oraz rosnącą liczbą samobójstw i samookaleczeń wśród tej grupy wiekowej przygotowało videoclip profilaktyczny pt. „Mroczny blask”.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Miasto Rybnik podpisało umowy o dofinasowanie z budżetu państwa zakupu książek będącymi nowościami wydawniczymi do placówek wychowania przedszkolnego i bibliotek szkolnych, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo, w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

PROJEKTY UNIJNE

ZREALIZOWANE