Strona główna

Rekrutacja do przedszkoli 2023/2024

Określone zostały terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym.

PROJEKTY UNIJNE

ZREALIZOWANE