Strona główna

Dowóz uczniów do placówek oświatowych

Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą zawierać z Prezydentem Miasta umowę dotyczącą zwrotów kosztów przewozu dziecka do placówki oświatowej.

Erasmus+ w ZSB

Nauczyciele Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku uczestniczyli w projekcie: „Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe”, którego wartość wynosiła 39 182 euro .

Konkurs "Rybnicki biznesplan"

Konkurs "Rybnicki biznesplan" - plakatMiasto Rybnik ogłasza konkurs "Rybnicki biznesplan" - dla młodzieży uczącej się w liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia (w roku szkolnym 2021/2022).

Festiwal Nauki na "Ignacym"

Festiwal Nauki organizowany już po raz dziewiąty - tym razem na Zabytkowej Kopalni Ignacy - to wielkie święto nauki w Rybniku. W tym roku, w towarzystwie wiekowych maszyn górniczych, które nabrały ostatnio nowego blasku, rybniccy uczniowie mieli okazję sprawdzić się w przeróżnych doświadczeniach astronomicznych, fizycznych i chemicznych. W wydarzeniu wzięło udział ok. 1100 dzieci z blisko 30 rybnickich szkół podstawowych.

PROJEKTY UNIJNE

ZREALIZOWANE