Strona główna

,,Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej"

Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Rybnika bierze udział w nowym projekcie pn. ,,Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej" realizowanym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w Lublinie, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Zawody w biegu na orientację

Uczniowski Klub Sportowy Reflex z Rybnika zaprasza całe rodziny na XIX edycję zawodów na orientacje „Rybino”, które w tym roku odbędą się 1 października w Rudach.

PROJEKTY UNIJNE

ZREALIZOWANE