Strona główna

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

Działając na podstawie uchwały nr 770/XLVI/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Powołania Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika i nadania jej statutu oraz uchwały 945/LIII/2022 z dnia 30 czerwca 2022 w sprawie Zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika i nadania jej statutu Prezydent Miasta Rybnika oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 705/2022 z dnia 8 września 2022 r. informuję:

Nauczyciele z niepełnosprawnością, czyli „Belfer w sieci”

Czy osoba z niepełnosprawnością może być nauczycielem? Coraz więcej mówi się o tym, że przybywa nauczycieli z niepełnosprawnością i tym samym coraz więcej uczniów korzysta z korepetycji. Poszukiwani są nauczyciele praktycznie od każdego przedmiotu a bywa i tak, że jeden uczeń ma nawet kilku korepetytorów z jednej dziedziny. Aktualnie rodzice coraz częściej zatrudniają nauczycieli w sposób zdalny, co umożliwia podejmowanie współpracy również z nauczycielami z orzeczeniami o niepełnosprawności, których zrzesza projekt „Belfer w sieci” prowadzony przez znaną z kampanii „Pracodawca z Sercem” Iwonę Lewandowską.

Stypendium szkolne 2022/2023

Do 15 września 2022 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2022/2023. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o stypendium wynosi 600 zł na osobę w rodzinie, dochód jest obliczany za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Dowóz uczniów do placówek oświatowych

Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą zawierać z Prezydentem Miasta umowę dotyczącą zwrotów kosztów przewozu dziecka do placówki oświatowej.

Erasmus+ w ZSB

Nauczyciele Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku uczestniczyli w projekcie: „Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe”, którego wartość wynosiła 39 182 euro .

PROJEKTY UNIJNE

ZREALIZOWANE