Razem przeciw depresji

Miasto Rybnik dołączyło do projektu Razem przeciw depresji – wraz z Radiem Eska pomaga i wspiera dzieci i młodzież, przeciwdziałając depresji.

Jest to kolejny krok w kierunku starań Miasta Rybnika o dobrostan młodych ludzi, profilaktykę antydepresyjną oraz rozwiązania wspierające zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. W kampanię angażuje się także Młodzieżowa Rada Miasta, której członkowie, dzięki zrozumieniu problemów rówieśników, skutecznie realizują inicjatywy odpowiadające na ich rzeczywiste potrzeby.

Więcej informacji na stronie https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/razem-przeciwko-depresji