GAZ-SYSTEM dla Edukacji

Logo sponsora Gaz SystemMiasto Rybnik pozyskało środki w wysokości 19 000 zł. na wzrost kompetencji uczniów z dziedziny fizyki oraz chemii oraz praktyczną naukę poprzez doświadczenia i prezentacje. W ramach zadania dokonano zostaną zakupy wyposażenia pracowni fizycznych i chemicznych w 9 szkołach podstawowych, które w wielu przypadkach mają ograniczone zasoby sprzętów i narzędzi do pracy z uczniami podczas zajęć fizyki i chemii.

Okres realizacji przedsięwzięcia X - XII 2023 r.

Zakup wyposażenia pracowni fizycznych i chemicznych będzie miał miejsce w następujących placówkach:

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15

Szczegóły na stronie https://www.gaz-system.pl/pl/esg/wsparcie-edukacyjne/gaz-system-dla-edukacji.html