Rekrutacja do szkół podstawowych - harmonogram

Zarządzeniem 28/2024 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 stycznia 2024 r. ustalony został harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym

Zarządzenie dostępne jest na stronie BIP