Harmonogram rekrutacji do przedszkoli

Zarządzeniem 39/2024 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2024 r. określone zostały terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym.

Zarządzenie dostępne na stronie BIP