Strona główna

Gimnazja

 

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku 
ul. Cmentarna 1
44-200 Rybnik - Śródmieście
tel: 032 42 23 688
fax: 032 42 23 688
e-mail: gim1ryb1@wp.pl
strona www: g1.miastorybnik.pl
dyrektor: Mirosława Ćwięczek
więcej informacji w tym statut: http://g01.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku
ul. Grunwaldzka 18
44-217 Rybnik - Nowiny Maroko
tel: 032 42 21 840, 42 40 589
fax: 032 42 21 840

e-mail: zss.rybnik@gmail.com
strona www: http://g2rybnik.eu/ 
dyrektor: Marek Stojko
więcej informacji w tym statut: http://g02.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum nr 3 im. Józefa Pukowca
ul. Śląska 18a
44-206 Rybnik - Chwałowice
tel: 032 42 27 117
fax: 032 42 27 117
e-mail: gimn3@poczta.onet.pl
strona  www: www.rybnik.pl/gimnazjum3
dyrektor: Ryszard Kras
więcej informacji w tym statut: http://g03.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rybniku
ul. Rybacka 55
44-207 Rybnik - Rybnicka Kuźnia
tel: 032 43 96 363
fax: 032 42 29 453
e-mail: gim4kr@poczta.onet.pl
strona www: www.gimnazjum4.info
dyrektor: Krystyna Fizia
więcej informacji w tym statut: http://g04.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum nr 5 im. Władysława Webera
ul. Żurawia 8
44-253 Rybnik - Boguszowice Osiedle
tel: 032 42 20 220, 42 14 104
fax: 032 42 20 220
e-mail: gim5ryb@poczta.onet.pl
strona www: http://www.gimnazjum5rybnik.edupage.org
dyrektor: Gabriela Chraboł
więcej informacji w tym statut: http://g05.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum nr 6 Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki w Zespole Szkół nr 3
ul. Orzepowicka 15a
44-217 Rybnik - Maroko-Nowiny
tel: 032 42 27 081
fax: 032 42 27 081
e-mail: sekretariat@zs3.rybnik.pl
strona www: http://www.zs3.rybnik.pl/
dyrektor: Paweł Kaszyca
więcej informacji w tym statut: http://zs3.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza
ul. Sztolniowa 29b
44-251 Rybnik - Boguszowice Stare
tel: 032 42 18 228
fax: 032 42 18 228
e-mail: g7_rybnik@poczta.fm
strona www: www.g7.edu.pl
dyrektor: Krzysztof Zaik
więcej informacji w tym statut: http://g07.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II
ul. Karola Miarki 74
44-203 Rybnik - Ligota-Ligocka Kuźnia
tel: 032 42 23 538
fax: 032 42 23 538
e-mail: g10ryb_dyr@op.pl
strona www: www.g10rybnik.pl
dyrektor: Mariola Kostecka
więcej informacji w tym statut: http://g10.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera
ul. Józefa Rymera 24a
44-270 Rybnik - Niedobczyce
tel: 032 42 11 630
fax: 032 42 11 630
e-mail: szkola@zs5rybnik.pl
strona www: www.zs5rybnik.pl 
dyrektor: Aleksander Pojda
więcej informacji w tym statut: http://zs5.bip.edukacja.rybnik.eu/

 

Gimnazjum nr 12 im. Górniczego Stanu
ul. Sportowa 52
44-273 Rybnik - Niewiadom
tel: 032 42 59 715
fax: 032 42 59 530
e-mail: gimrybnik@poczta.onet.pl
strona www: http://g12.rybnik.pl/
dyrektor: Sylwia Benauer
więcej informacji w tym statut: http://g12.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum nr 13 im. Jan III Sobieskiego
ul. Kręta 20
44-274 Rybnik - Radziejów
tel: 032 42 50 554
fax: 032 42 50 554
e-mail: gim13rybnik@interia.pl
strona www: www.rybnik.pl/g13
dyrektor: Justyna Rusin
więcej informacji w tym statut: http://g13.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum Dwujęzyczne nr 17 w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich
ul. Tadeusza Kościuszki 41
44-200 Rybnik - Śródmieście
tel: 032 42 22 787
fax: 032 42 21 121
e-mail: lo1@um.rybnik.pl
strona www: http://www.zs1.rybnik.pl
dyrektor: Tadeusz Chrószcz
więcej informacji w tym statut: http://zs1.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum Dwujęzyczne nr 18 w Zespole Szkół nr 2
ul. Mikołowska 19
44-200 Rybnik - Śródmieście
tel: 032 42 21 229
fax: 032 42 39 546
e-mail: iilo@rsi.pl
strona www: www.2lo.rybnik.pl
dyrektor: Maria Malinowska
więcej informacji w tym statut: http://zs2.bip.edukacja.rybnik.eu

Kontakt

Siedziba:
Urząd Miasta Rybnika
Wydział Edukacji

ul. Zamkowa 5
44-200 Rybnik

tel. 0 32 439 21 35
fax 0 32 422 41 24 

e-mail edukacja@um.rybnik.pl

 

 Godziny pracy Wydziału Edukacji:
 poniedziałek - środa od 7.30 do 15.30
 czwartek od 7.30 do 18.00
 piątek od 7.30 do 13.00

 

Administrator strony:
Piotr Tabacki
tel.: 032 43 92 283

Pliki do pobrania

Wniosek o zawarcie umowy na dowóz dziecka w roku szkolnym 2023/2024 (pdf, 121 KB)

 

Uchwała nr 294/XVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2020 (pdf, 110 KB)

 

Zarządzenie nr 6/2024 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2024 rok, a także do zaciągania zobowiązań (pdf, 248 KB)

 

Zarządzenie 2/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie miasta oraz zgłaszania zmian w wykazie planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (pdf, 143 KB)

Załączniki do Zarządzenia 2/2022 dostępne są na stronie BIP

 

Zarządzenie nr 285/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z 9 czerwca 2020 r. w sprawie wielkości kalkulacyjnych etatów i wynagrodzeń dla jednostek budżetowych, zasad wnioskowania o ich zmiany oraz obowiązków sprawozdawczych (pdf, 264 KB)

Załącznik do zarządzenia nr 285/2020  – Sprawozdanie o wydatkach na wynagrodzenia w ……. roku (xls, 50 KB)

 

Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta

 

Regulamin przyznawania tytułu „Nauczyciel Roku”

 

Zarządzenie nr 578/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 października 2015 roku
– Załącznik – Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok …..

Zarządzenie nr 195/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17.04.2014 roku

– Załącznik – ZASADY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA

Zarządzenie nr 617/2009 z dnia 10 grudnia 2009

– Załącznik – Zasady organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Rybnik w okresie od 18 stycznia do 11 czerwca 2010 roku

 

ZARZĄDZENIE 783/ 2016 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z 28 grudnia 2016 r.

Załącznik – Procedura realizacji przez Miasto Rybnik zobowiązań tytułu podatku od towarów i usług

PROJEKTY UNIJNE

ZREALIZOWANE