Strona główna

Rybnik bezpiecznym miastem dla dzieci

Rybnik bezpiecznym miastem dla dzieci

Rybnik bezpiecznym miastem dla dzieci 

 

 

 

 

I. BEZPIECZNY PIERWSZAK

Bezpieczny pierwszakRealizowany we współpracy z Policją i Strażą Miejską 

 

Program skierowany jest do wszystkich pierwszoklasistów rybnickich szkół i ma na celu głównie kształcenie umiejętności bezpiecznego funkcjonowania ucznia klasy I szkoły podstawowej na terenie szkoły oraz poza nią.

Spotkania w ramach tegorocznej edycji Programu odbywać się będą w Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku, za wyjątkiem szkół ujętych w poz. 10 do 13, gdzie prelekcje przeprowadzone zostaną w szkołach.

Spotkanie trwać będzie ok 1 godziny.

 

lp. data godzina Szkołailość klas godzina Szkoła ilość klas  
1 6.10.2011 9.oo Szkoła Społeczna 11.oo   Spotkanie w KMP
2 13.10.2011 9.oo

SP nr 34

2 klasy

11.oo

SP nr 34

2 klasy

Spotkanie w KMP
3 20.10.2011 9.oo

SP nr 32

2 klasy

11.oo

SP nr 28

2 klasy

Spotkanie w KMP
4 27.10.2011 9.oo

SP nr 27

2 klasy

11.oo

SP nr 21

2 klasy

Spotkanie w KMP
5 3.11.2011 9.oo

SP nr 35

2 klasy

11.oo

SP nr 20

2 klasy

Spotkanie w KMP
6 10.11.2011 9.oo

SP nr 19

2 klasy

11.oo

SP nr 15

2 klasy

Spotkanie w KMP
7 17.11.2011 9.oo

SP nr 16

2 klasy

11.oo

SP nr 16

2 klasy

Spotkanie w KMP
8 24.11.2011 9.oo

SP nr 11

2 klasy

11.oo

SP nr 11

2 klasy

Spotkanie w KMP
9 1.12.2011 9.oo

ZSzP nr 2

2 klasy

11.oo

ZSzP nr 3

2 klasy

Spotkanie w KMP
10 8.12.2011 9.oo

ZSzP nr 1

1 klasa

11.oo

ZSzP nr 4

2 klasy

Spotkanie w szkole
11 15.12.2011 9.oo

SP nr 24

2 klasy

11.oo

SP nr 22

2 klasy

Spotkanie w szkole
12 22.12.2011 9.oo

SP nr 18

5 klas

11.oo

SP nr 12

2 klasy

Spotkanie w szkole
13 5.01.2012 9.oo

SP nr 3

3 klasy

11.oo

SP nr 2

3 klasy

Spotkanie w szkole
14 12.01.2012 9.oo

SP nr 13

2 klasy

11.oo

SP nr 6

2 klasy

Spotkanie w KMP
15 19.01.2012 9.oo

SP nr 5

2 klasy

11.oo

SP nr 5

1 klasa

Spotkanie w KMP
16 26.01.2012 9.oo

SP nr 1

2 klasy

11.oo

SP nr 1

1 klasa

Spotkanie w KMP
17 16.02.2012 9.oo   11.oo    
18 23.02.2012 9.oo   11.oo    
19 1.03.2012 9.oo   11.oo    
20 8.03.2011 9.oo   11.oo    

 

Galeria zdjęć z podsumowania I edycji akcji "Bezpieczny Pierwszak"

 

II. BEZPIECZNY ROWERZYSTA

 

Bezpieczny rowerzystaModuł ten ma na celu głównie działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym  rowerzystów.

 

W ciągu roku szkolnego w ramach wychowania komunikacyjnego odbywać się będą szkolenia uczniów klas IV szkół podstawowych 2 zakresie karty rowerowej.

W maju 2009 r. zostaną zorganizowane egzaminy na kartę rowerową przy udziale policjantów Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji z wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Każdy uczeń, który zda z wynikiem pozytywnym egzamin otrzyma odblaskowe elementy do oklejenia roweru lub ubioru.

Szkoły najbardziej zaangażowane w promowanie bezpiecznych zachowań wśród uczniów (udział w projekcie „Bezpieczny Pierwszak”, „Bezpieczny Rowerzysta”, II Rejonowym Konkursie Plastycznym, dodatkowe działania podjęte z własnej inicjatywy, szczególe zaangażowanie) otrzymają nagrody rzeczowe – pierwsze 3 miejsca

 

 

III.  ZDROWO JEM

 

Zdrowo jemW dniu 7 kwietnia 2007 r. Prezydent Miasta zainicjował akcję „Zdrowo jem” w ramach prowadzonego w naszym Mieście programu „Rybnik bezpiecznym miastem dla dzieci”. Celem akcji jest stworzenie w szkołach warunków ku temu, aby uczniowie prowadzili zdrowy styl życia oparty na zasadach prawidłowego odżywiania m. in. poprzez propagowanie na lekcjach wychowawczych, biologii, przyrody zasad zdrowego odżywiania oraz przede wszystkim przez wycofanie ze sklepików szkolnych tzw. „niezdrowej żywności”. 

 

Do udziału w akcji zaproszone zostały wszystkie rybnickie szkoły, które prowadzą lub zamierzają prowadzić szkolne sklepiki, począwszy od roku szkolnego 2008/2009.

 

Przystępując do akcji dyrektor szkoły zobowiązany jest do zawarcia z ajentem sklepiku umowy zawierającej klauzulę wskazującą jaka żywność może być sprzedawana na terenie szkoły oraz które produkty spożywcze są zabronione. W zamian dyrektor może obniżyć wysokość opłaty za najem o 30-50%.

 

Zgodnie z regulaminem akcji w sklepikach należy umożliwić uczniom dostęp do produktów spożywczych zalecanych przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, a sklepiki prowadzące działalność w zakresie przygotowania i sprzedaży kanapek oraz artykułów spożywczych luzem muszą spełniać określone wymagania sanitarne. Ponadto długość przerwy lekcyjnej na drugie śniadanie powinna umożliwić spokojne spożycie posiłku. Na lekcjach wychowawczych powinny być przeprowadzane pogadanki na temat racjonalnego odżywiania, a na terenie szkoły powinny znajdować się tablice informacyjne na temat zdrowego odżywiania się.

 

Na chwilę obecną do akcji przystąpiły:
• Szkoła Podstawowa nr 1,
• Szkoła Podstawowa nr 3,
• Szkoła Podstawowa nr 13,
• Szkoła Podstawowa nr 18,
• Szkoła Podstawowa nr 20,
• Szkoła Podstawowa nr 21, 
• Szkoła Podstawowa nr 34, 
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4,
• Gimnazjum nr 1,
• Gimnazjum nr 4,
• Gimnazjum nr 12,
• Zespół Szkół nr 4,
• IV Liceum Ogólnokształcące,
• Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych,
• Zespół Szkół Technicznych.

 

Ze względu na brak odpowiedniego zaplecza w niektórych szkołach program będzie wprowadzany częściowo, natomiast w kilku placówkach nadal trwają rozmowy z ajentami w celu wprowadzenia programu.

 

Regulamin

Dokumenty w Załącznikach nr 1 oraz nr 2 zostały opracowane dla Miasta Stołecznego Warszawy w ramach kampanii "Wiem co jem"

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

 

W ramach programu we wszystkich szkołach podstawowych przeprowadzony został cykl prelekcji na temat racjonalnego żywienia prowadzonych przez studentów Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego działających w Kole Naukowym.

 

 

Od bieżącego roku szkolnego 2009/2010 rząd wprowadza do szkół program „Owoce w szkole”. Jego celem jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe. W Polsce budżet programu wynosi 12,2 mln EUR w tym 3 mln EUR pochodzi ze środków krajowych oraz 9,2 mln EUR z budżetu UE.

 

W ramach programu uczniowie szkół podstawowych klas I-III będą otrzymywać za darmo porcje owocowo – warzywne. Do wyboru będą owoce i warzywa: jabłka, gruszki, truskawki, marchew, rzodkiewki, słodka papryka, ogórki oraz soki owocowe, warzywne lub owocowo-warzywne.

 

Zgłoszenia do udziału w programie przyjmują Oddziały Terenowe Agencji Rynku Rolnego. 

 

W Rybniku do programu przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe

 

 

 IV. BEZPIECZNIE MIESZKAM

 
Bezpiecznie mieszkamW ostatnich tygodniach października 2009 r. uczniowie ZSB uczestniczyli w akcji „Bezpiecznie mieszkam” organizowanej przez miejscowych strażaków. Około 30 uczniów rybnickiej ”budowlanki” razem ze strażakami i kominiarzami odwiedziło około 80  domów w rejonie, by ostrzegać mieszkańców przed zagrożeniami  jakie niesie ze sobą czad i zatrucia tlenkiem węgla.

 

Dla uczniów była to świetna możliwość zdobycia umiejętności praktycznych. Po wcześniejszym przeszkoleniu przez kominiarzy uczniowie pod opieką strażaków sprawdzali drożność wentylacji w mieszkaniach, informowali jak bezpiecznie użytkować piece węglowe lub gazowe, mierzyli przepływ powietrza anemometrem, sprawdzali prawidłowość podłączeń pieców grzewczych do komina. Po przeprowadzonych tak oględzinach informowali mieszkańców o zauważonych nieprawidłowościach i przestrzegali przed ewentualnymi zagrożeniami.

 

Pracownicy Straży Pożarnej podkreślają jak ważne są tego typu akcje, gdyż niestety co roku w naszym mieście dochodzi do tragicznych wypadków spowodowanych zatruciem czadem.

 

Ideą akcji było, aby przeszkoleni uczniowie mogli swoją wiedzę przekazywać  młodszym kolegom i mieszkańcom miasta. Na podstawie doświadczeń i umiejętności jakich nabyli podczas trwania akcji, zostanie przygotowana przez nich edukacyjna prezentacja multimedialna. Ma być ona zaprezentowana uczniom szkół gimnazjalnych. Następnie na jej podstawie przygotowany zostanie konkurs międzyszkolny.

 

Wszystkie te działania zmierzają do tego aby w różnoraki i ciekawy sposób promować, nie tylko wśród dorosłych, ale także młodzieży, wiedzę na temat zagrożeń wynikających z nieprawidłowego montażu i użytkowania pieców grzewczych.

Gimnazja

 

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku 
ul. Cmentarna 1
44-200 Rybnik - Śródmieście
tel: 032 42 23 688
fax: 032 42 23 688
e-mail: gim1ryb1@wp.pl
strona www: g1.miastorybnik.pl
dyrektor: Mirosława Ćwięczek
więcej informacji w tym statut: http://g01.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku
ul. Grunwaldzka 18
44-217 Rybnik - Nowiny Maroko
tel: 032 42 21 840, 42 40 589
fax: 032 42 21 840

e-mail: zss.rybnik@gmail.com
strona www: http://g2rybnik.eu/ 
dyrektor: Marek Stojko
więcej informacji w tym statut: http://g02.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum nr 3 im. Józefa Pukowca
ul. Śląska 18a
44-206 Rybnik - Chwałowice
tel: 032 42 27 117
fax: 032 42 27 117
e-mail: gimn3@poczta.onet.pl
strona  www: www.rybnik.pl/gimnazjum3
dyrektor: Ryszard Kras
więcej informacji w tym statut: http://g03.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rybniku
ul. Rybacka 55
44-207 Rybnik - Rybnicka Kuźnia
tel: 032 43 96 363
fax: 032 42 29 453
e-mail: gim4kr@poczta.onet.pl
strona www: www.gimnazjum4.info
dyrektor: Krystyna Fizia
więcej informacji w tym statut: http://g04.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum nr 5 im. Władysława Webera
ul. Żurawia 8
44-253 Rybnik - Boguszowice Osiedle
tel: 032 42 20 220, 42 14 104
fax: 032 42 20 220
e-mail: gim5ryb@poczta.onet.pl
strona www: http://www.gimnazjum5rybnik.edupage.org
dyrektor: Gabriela Chraboł
więcej informacji w tym statut: http://g05.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum nr 6 Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki w Zespole Szkół nr 3
ul. Orzepowicka 15a
44-217 Rybnik - Maroko-Nowiny
tel: 032 42 27 081
fax: 032 42 27 081
e-mail: sekretariat@zs3.rybnik.pl
strona www: http://www.zs3.rybnik.pl/
dyrektor: Paweł Kaszyca
więcej informacji w tym statut: http://zs3.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza
ul. Sztolniowa 29b
44-251 Rybnik - Boguszowice Stare
tel: 032 42 18 228
fax: 032 42 18 228
e-mail: g7_rybnik@poczta.fm
strona www: www.g7.edu.pl
dyrektor: Krzysztof Zaik
więcej informacji w tym statut: http://g07.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II
ul. Karola Miarki 74
44-203 Rybnik - Ligota-Ligocka Kuźnia
tel: 032 42 23 538
fax: 032 42 23 538
e-mail: g10ryb_dyr@op.pl
strona www: www.g10rybnik.pl
dyrektor: Mariola Kostecka
więcej informacji w tym statut: http://g10.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera
ul. Józefa Rymera 24a
44-270 Rybnik - Niedobczyce
tel: 032 42 11 630
fax: 032 42 11 630
e-mail: szkola@zs5rybnik.pl
strona www: www.zs5rybnik.pl 
dyrektor: Aleksander Pojda
więcej informacji w tym statut: http://zs5.bip.edukacja.rybnik.eu/

 

Gimnazjum nr 12 im. Górniczego Stanu
ul. Sportowa 52
44-273 Rybnik - Niewiadom
tel: 032 42 59 715
fax: 032 42 59 530
e-mail: gimrybnik@poczta.onet.pl
strona www: http://g12.rybnik.pl/
dyrektor: Sylwia Benauer
więcej informacji w tym statut: http://g12.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum nr 13 im. Jan III Sobieskiego
ul. Kręta 20
44-274 Rybnik - Radziejów
tel: 032 42 50 554
fax: 032 42 50 554
e-mail: gim13rybnik@interia.pl
strona www: www.rybnik.pl/g13
dyrektor: Justyna Rusin
więcej informacji w tym statut: http://g13.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum Dwujęzyczne nr 17 w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich
ul. Tadeusza Kościuszki 41
44-200 Rybnik - Śródmieście
tel: 032 42 22 787
fax: 032 42 21 121
e-mail: lo1@um.rybnik.pl
strona www: http://www.zs1.rybnik.pl
dyrektor: Tadeusz Chrószcz
więcej informacji w tym statut: http://zs1.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum Dwujęzyczne nr 18 w Zespole Szkół nr 2
ul. Mikołowska 19
44-200 Rybnik - Śródmieście
tel: 032 42 21 229
fax: 032 42 39 546
e-mail: iilo@rsi.pl
strona www: www.2lo.rybnik.pl
dyrektor: Maria Malinowska
więcej informacji w tym statut: http://zs2.bip.edukacja.rybnik.eu

Kontakt

Siedziba:
Urząd Miasta Rybnika
Wydział Edukacji

ul. Zamkowa 5
44-200 Rybnik

tel. 0 32 439 21 35
fax 0 32 422 41 24 

e-mail edukacja@um.rybnik.pl

 

 Godziny pracy Wydziału Edukacji:
 poniedziałek - środa od 7.30 do 15.30
 czwartek od 7.30 do 18.00
 piątek od 7.30 do 13.00

 

Administrator strony:
Piotr Tabacki
tel.: 032 43 92 283

PROJEKTY UNIJNE

ZREALIZOWANE