Strona główna

Stypendia dla uczniów

Miasto Rybnik przystąpiło do projektu systemowego "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych" w województwie śląskim.

"Matematyka bez granic"

W tym roku szkolnym odbyła się w naszym mieście VII edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego - "Matematyka bez granic".

Festyn Szkolny 2008

Dnia 22 maja 2008 roku odbył się coroczny Festyn Szkolny. Imprezę rozpoczęła dyrektor szkoły - Ewa Jankowska witając zgromadzonych gości.

PROJEKTY UNIJNE

ZREALIZOWANE