Bezpieczny Pierwszak - podsumowanie programu

16 czerwca 2008 r. w ramach Dni Rybnika podsumowano moduł Bezpieczny Pierwszak wchodzący w skład programu Rybnik Bezpiecznym Miastem dla Dzieci.

 

Program, realizowany od grudnia 2007 r. we współpracy z Miejską Komendą Policji i Strażą Miejską, skierowany był do wszystkich pierwszoklasistów rybnickich szkół i miał na celu kształcenie umiejętności bezpiecznego funkcjonowania uczniów klas I na terenie szkoły oraz poza nią.

 

W ramach modułu „Bezpieczny Pierwszak” podejmowane były następujące działania:
-pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
-zajęcia w terenie – bezpieczna droga do szkoły oraz praktyczne ćwiczenia w bezpiecznym przechodzeniu przez drogę,
-spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej i Policji, w trakcie których uczniowie otrzymali od odblaskowe maskotki oraz zawieszki,
-cykliczne wizyty pierwszoklasistów w KMP w Rybniku,
-konkurs plastyczny „Moja droga do szkoły” oraz konkurs „Bezpieczna zgaduj-zgadula”.

 

W trakcie imprezy na rynku wręczono certyfikaty i podziękowania następującym firmom wspierającym realizację programu:
· Firma Aksel Sp. z o.o.
· Komenda Wojewódzka Policji
· Szkoła Policji w Katowicach
· Retting Heating Sp. z o.o.
· Transgór SA
· Zakład Szklarski Michał Komraus
· Rybnickie Centrum Kultury
· Carrefour Express Rybnik
· Tesko Sp. z o.o.
· Elektrownia Rybnik
· PPUH TREX-HAL Sp. z o.o.
· ENERGOPORT Sp. z o.o.
· Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem SA
· Largo Trade Sp. z o.o.

 

Uczniom i nauczycielom zostały wręczone nagrody i wyróżnienia za udział w konkursie plastycznym "Moja droga do szkoły":

 

Nagrody:

 1. Uczeń SP 35
 2. Agata Kuczera - ZSzP 4
 3. Karolina Holona - SP 24
 4. Patryk Kaczmarzyk - SP 2
 5. Alicja Bień - SP 11

 

Wyróżnienia:

 1. Marta Jaroch - SP 2
 2. Anita Misnankin - SP 11
 3. Bartek Spleśniały - SP 2
 4. Bartek Chlubek - SP 11
 5. Julia Bombik - SP 11
 6. Oliwia Brzeska - SP 11
 7. Artur Szafron - SP 11
 8. Przemek Słowik - SP 35
 9. Roksana Fojcik - ZSzP 4
 10. Roksana Sałbut - ZSzP 4

 

Wylosowano również nagrody dla szkół szczególnie zaangażowanych w realizację programu Bezpieczny Pierwszak:
-wycieczka do Szkoły Policyjnej w Katowicach , 
-wycieczka w dowolnie wybrane miejsce organizowana przez firmę TRANSGÓR,
-zaproszenie na spektakl do Rybnickiego Centrum Kultury ,
-zwiedzanie Elektrowni Rybnik,
-zwiedzanie Zakładu Szklarskiego,
-zaproszenie na rybnicką strzelnicę.

 

Uczniowie otrzymali również certyfikaty uczestnictwa, zakładki, soczki oraz pakiety odblaskowe dla pieszego i rowerzysty.

 

Impreza zakończyła się specjalnie przygotowanym dla dzieci występem gościa specjalnego - Doroty Stalińskiej.

 

Organizatorzy:
Urząd Miasta Rybnika
Komenda Miejska Policji
Szkoła Podstawowa nr 11 w Rybniku
Straż Miejska

 

Galeria