Stowarzyszenie "Razem" rozpoczyna projekt: "Naucz mnie, a zacznę samodzielnie pracować"

Organizacja pozarządowa "Razem" działająca na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie rusza z projektem: "Naucz mnie, a zacznę samodzielnie pracować – aktywizacja zawodowo-społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie".

 

Stowarzyszenie zaprasza do uczestnictwa w warsztatach usługowo-artystycznych, biurowo-poligraficznych, technicznych, oraz dotyczących prowadzenia gospodarstwa domowego, a także w  warsztatach sprzyjających nabyciu kompetencji społecznych ułatwiających uzyskanie zatrudnienia.

 

Bezpośrednimi odbiorcami będą niepełnosprawni intelektualnie w wieku 17-24 lat. W ramach projektu wsparciem terapeutycznym także zostaną objęte rodziny niepełnosprawnych uczestników. Warsztaty będą miały miejsce w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Warsztatów Terapii Zajęciowej w okresie od kwietnia 2010 do marca 2011. 

 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 marca 2010 r. Zapraszamy do odwiedzenia strony, na której można pobrać formularz zgłoszeniowy: www.nauczmniepracowac.pl