Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy - dokument archiwalny

Skan Protokołu nr 14 (dokument z podpisami) (pdf, 498 KB)

 

Skan Protokołu nr 13 (dokument z podpisami) (pdf, 2 MB)

 

Skan Protokołu nr 12 (dokument z podpisami) (pdf, 87 KB)

 

Skan Protokołu nr 11 (dokument z podpisami) (pdf, 301 KB)

 

Skan Protokołu nr 10 (dokument z podpisami) (pdf, 456 KB)

 

Skan Protokołu nr 9 (dokument z podpisami) (pdf, 359 KB)