3 edycja konkursu "Rybnicki biznesplan"

W dniu 23 maja 2024 r. zarządzeniem nr 314/2024 Prezydenta Miasta Rybnika została ogłoszona trzecia edycja konkursu "Rybnicki biznesplan". Konkurs skierowany jest do młodzieży uczącej się w rybnickich liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia (w roku szkolnym 2023/2024).

Biorąc pod uwagę doświadczenie z dwóch poprzednich edycji konkursu wiemy jak ważne jest zachęcenie uczniów do napisania pracy konkursowej przez nauczycieli. W celu wsparcia nauczycieli przedmiotu Biznes i Zarządzanie, Urząd Miasta zaplanował spotkanie informacyjne dotyczące konkursu, na które zostaną zaproszeni przedstawiciele PKO Banku Polskiego, którzy już od początku 2024 roku realizują w szkołach lekcje przedsiębiorczości. Rozważamy również dołączenie do spotkania przedstawicieli Silesian Startup Foundation, którzy wzbogacą spotkanie swoją wiedzą z zakresu rozwijania innowacyjnych biznesów.

Pula nagród finansowych w konkursie to 10 000 zł., w tym nagroda główna 4 000 zł.

Prócz nagród finansowych, partnerzy konkursu planują ufundowanie nagród rzeczowych. W ubiegłym roku były to tablety i słuchawki bezprzewodowe.

W najbliższych latach wyzwaniem dla Rybnika i Śląska będzie transformacja gospodarcza regionu, a to oznacza konieczność rozwoju gospodarczego w oparciu o inne niż dotychczasowe ścieżki rozwoju, które bazowały na sektorach tradycyjnych. W tym kontekście niezmiernie istotny jest rozwój sektora mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm, które mogą przyczynić się do tego, że cały proces transformacji przebiegnie efektywnie. Stąd też już dzisiaj stawiajmy na rozwój kompetencji przedsiębiorczych młodych osób.

Link do dokumentów:
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=214&Id=83960