Strona główna

Sukces Szkoły Podstawowej nr 19

Praca uczniów Szkoły Podstawowej nr 19 przygotowana pod kierunkiem pani Beaty Wawoczny - zgłoszona na XV Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę" - zdobyła II miejsce w Polsce.

Zdjęcie 1

Europejski sukces rybnickich gimnazjalistów

Uczniowie rybnickiego Gimnazjum nr 5 im. Władysława Webera już od dwóch lat biorą udział w międzynarodowym projekcie szkolnym „S O S  dla matematyki”. Projekt jest realizowany w ramach programu Sokrates Comenius, a polega on na opracowywaniu materiałów dydaktycznych i praktycznych rozwiązań problemów związanych z nauką matematyki.

Stypendia dla uczniów

Miasto Rybnik przystąpiło do projektu systemowego "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych" w województwie śląskim.

PROJEKTY UNIJNE

ZREALIZOWANE