Referat Kultury

Do zadań referatu należy:

 1. współpraca z samorządowymi instytucjami kultury oraz koordynowanie współpracy z innymi podmiotami działającymi w obszarze kultury,
 2. prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez kulturalnych i rozrywkowych organizowanych przez Miasto,
 3. prowadzenie spraw dotyczących organizacji uroczystości związanych ze świętami państwowymi i rocznicami,
 4. gromadzenie informacji dotyczących twórców i zespołów artystycznych,
 5. współdziałanie ze środowiskami twórców i organizatorów działalności kulturalnej, w tym w zakresie działalności amatorskiej,
 6. prowadzenie spraw dotyczących stypendiów, nagród i wyróżnień w zakresie kultury,
 7. upowszechnianie kultury wśród mieszkańców Miasta,
 8. koordynowanie spraw związanych z Systemem Informacji Kulturalnej w ramach projektu „Kultura.rybnik.eu”, w zakresie:
  • przekazywania materiałów i informacji potrzebnych do opracowywania koncepcji i projektów graficznych plakatów wywieszanych w gablotach informacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta,
  • prowadzenie telefonicznej informacji kulturalnej Miasta,
  • współpraca z miejskimi i prywatnymi organizatorami wydarzeń kulturalnych,
  • gromadzeniu informacji o wydarzeniach kulturalnych w Mieście,
  • prowadzenia spraw związanych z bieżącą obsługą dwustronnych gablot informacyjnych,
 9. obsługa ogólnopolskiego konkursu Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz,
 10. koordynowanie spraw związanych z Punktem Informacji Turystycznej i jego obsługa w ramach projektu „Śląski System Informacji Turystycznej”,
 11. prowadzenie informacji turystycznej Miasta,
 12. współpraca z organizacjami i podmiotami zajmującymi się turystyką,
 13. współtworzenie z Wydziałem Marketingu i Mediów oraz aktualizowanie informacji o słynnych mieszkańcach Miasta oraz artystach i twórcach związanych z Rybnikiem,
 14. prowadzenie Centralnego Rejestru Patronatów Prezydenta Miasta oraz spraw związanych z ich udzielaniem.

 

Pracownicy Referatu Kultury

 

Julia Wójcik - Zastępca Naczelnika Centrum
Centrum Edukacji i Kultury Referat Kultury, ul. Zamkowa 5
Telefon zewn.: 43 92 335, wewn.: 7335, pokój 15

 

Hanna Szulik - Starszy Specjalista
Centrum Edukacji i Kultury Referat Kultury, ul. Zamkowa 5
Telefon zewn.: 43 92 300, wewn.: 7300, pokój 14

 

Agnieszka Bugdoł - Wrzeszcz - Referent
Centrum Edukacji i Kultury Referat Kultury, ul. Zamkowa 5
Telefon zewn.: 43 92 300, wewn.: 7332, pokój 14