Referat Projektów Edukacyjnych

Do zadań referatu należy:

  1. realizacja projektów edukacyjnych,
  2. monitorowanie funduszy dostępnych dla edukacji,
  3. pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju placówek oświatowych Miasta, w tym zwłaszcza pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
  4. doradztwo i wspieranie jednostek oświatowych w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania,
  5. podpisywanie umów oraz raportów dotyczących realizacji projektów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji,
  6. koordynacja i bieżący nadzór nad realizacją programów pomocowych – krajowych i zagranicznych,
  7. koordynacja funkcjonowania punktów opieki dziennej,
  8. koordynacja zadań Młodzieżowej Rady Miasta, w tym realizacji projektów takich jak budżet partycypacyjny, karta MRM,
  9. organizacja corocznych wydarzeń edukacyjnych tj. Targi Edukacji, Festiwale Nauki itp.,
  10. współpraca z uczelniami wyższymi.

 

Pracownicy Referatu Projektów Edukacyjnych

 

Katarzyna Korba - Kierownik Referatu
Centrum Edukacji i Kultury Referat Projektów Edukacyjnych, ul. Zamkowa 5
Telefon zewn.: 43 92 289, wewn.: 7289, pokój 03

 

Dominika Stawarz - Główny Specjalista
Centrum Edukacji i Kultury Referat Projektów Edukacyjnych, ul. Zamkowa 5
Telefon zewn.: 43 92 288, wewn.: 7288, pokój 03

 

Paulina Szczygieł - Referent
Centrum Edukacji i Kultury Referat Projektów Edukacyjnych, ul. Zamkowa 5
Telefon zewn.: 43 92 137, wewn.: 7137, pokój 03