Miasto Rybnik ogłasza II edycję konkursu na ,,Rybnicki biznesplan"

Konkurs Rybnicki Biznesplan - plakat

Głównym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości, promowanie przedsiębiorczości i innowacyjności wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w Rybniku, a także pobudzenie aktywności w kierunku zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

W tym roku zwiększona została łączna pula nagród do 10 000 zł. Komisja konkursowa przyzna aż 5 nagród:

  • I miejsce – 4000 zł brutto,
  • II miejsce – 2500 zł brutto,
  • III miejsce – 1500 zł brutto,
  • IV miejsce – 1000 zł brutto,
  • V miejsce – 1000 zł brutto.

Uczniowie rybnickich liceów, szkół technicznych i branżowych I stopnia, którzy chcą wziąć udział w konkursie, powinni w terminie do 22 września 2023 r. do godziny 12:00 w Wydziale Edukacji i Kultury na ul. Zamkowej 5 lub w sekretariacie szkoły złożyć wypełniony komplet dokumentów:

W ramach zgłoszenia do konkursu mogą przystąpić maksymalnie 2 osoby, ale udział mogą wziąć również uczestnicy poprzedniej edycji - z nowym projektem.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali 26 października 2023 r. w trakcie wydarzenia Rybnik dla Biznesu.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulamin Konkursu (pdf, 324 KB).