Projekt „Sławni Polacy i Litwini na drodze do niepodległości”

Realizuje: Zespół Szkół Technicznych w Rybniku

Czas trwania projektu: 1.04.2019 - 12.07.2019

Dofinansowanie z EFS: 32 743,33 zł

Realizowany w ramach: Polsko-Litewski Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji MEN

Projekt „Sławni Polacy i Litwini na drodze do niepodległości” realizowany był przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku oraz uczniów z Gimnazjum w Pandelys na Litwie. Głównym celem projektu było inspirowanie młodzieży do podejmowania wspólnych działań dotyczących stworzenia gry edukacyjnej o wielkich Polakach i Litwinach, co pozwoliło na wzajemne zbliżenie się młodych Litwinów i Polaków oraz umożliwiło poznanie specyfiki kultury i historii kraju swojego partnera.

Zarówno polską, jak i litewską stronę reprezentowało dziesięciu uczniów oraz dwóch opiekunów. Działania projektowe, czyli jednostronna wymiana, rozpoczęły się 07.06.2019 r. w Krakowie, były kontynuowane w Poroninie, a zakończyły się 12.06.2019 r. w Rybniku.

 

Efektem współpracy polsko-litewskiej jest edukacyjna gra karciana pt. „Skarby POL-LIT”, która została rozesłana do rybnickich szkół.

Koordynator szkolny projektu: Gabriela Smyczek-Jądro