Projekt „Bez granic i bez barier”

 

Realizuje:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku
Základní škola a Mateřská škola z Ostrawy

 

Czas trwania projektu: 1.09.2018 - 30.06.2019

 

Dofinansowanie z EFS: 12 780,10 EUR

 

Realizowany w ramach: Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Fundusz Mikroprojektów 2014 – 2020 w Euroregionie Silesia

 

Mikroprojekt pt. „Bez granic i bez barier” miał na celu umożliwić uczniom obu szkół partnerskich lepsze zaznajomienie się z kulturą i tradycją kraju sąsiedniego oraz czynny udział w nowych formach zajęć rekreacyjno - sportowych, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Zamierzeniem projektu było także rozwijanie umiejętności społecznych i językowych niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Podczas trwania projektu nauczyciele wymienili swoje doświadczenia i najlepsze praktyki, poszerzyli swoją wiedzę i nabyli nowe umiejętności.

Zrealizowane działania kluczowe:

1. Integracyjne spotkanie w Ustroniu:
- wejście na Wielką Czantorię,
- zwiedzanie sokolarni,
- wejście na wieżę widokową,
- gry i zabawy sportowe m.in. zjazd na torze saneczkowym,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- zjazd kolejką linową.

2. Wyjazd rekreacyjno-sportowy do Wisły Jawornik:
- zwiedzanie centrum Wisły i okolic (m.in. przejażdżka kolejką turystyczną),
- warsztaty przyrodnicze pod hasłem „Dzień z przyrodą”,
- wejście na górę Soszów,
- gry i zabawy terenowe (geocaching),
- nordic walking,
- zajęcia terapeutyczne z pływania i nurkowania ze specjalistycznym sprzętem.

3. Wyjazd do Červenohorskie Sedle (Przełęcz Czerwonogórska):
- nauka jazdy na nartach (m.in. monoskiing),
- rozgrywki hokeja,
- zawody bocce,
- zajęcia na basenie,
- turniej gier planszowych,
- poznanie jesenickiej flory i fauny.

4. Wycieczka do Ostrawy:
- nauka wspinania się na sztucznej ściance wspinaczkowej,
- innowacyjne zajęcia sportowe w szkole partnerskiej,
- warsztaty nt. dziedzictwa kulturowego Ostrawy,
- przygotowywanie potraw regionalnych.

5. Wycieczka do Kružberk:
- nauka wspinaczki skałkowej,
- gry i zabawy terenowe,
- zajęcia twórcze,
- ognisko i pieczenie kiełbasek.

5. Spotkanie w Rybniku:
- terenowa gra miejska w aplikacji Actionbound z wykorzystaniem tabletów pod hasłem ”Szlakiem rybnickich instalacji wodnych”,
- lekcja muzealna,
- warsztaty kulinarne,
- warsztaty regionalne.

6. Dzień Otwartych Drzwi INTERREG w SOS-W w Rybniku:
- podsumowanie projektu, prezentacja produktów i rezultatów.

Przez cały okres trwania projektu, równolegle w obu placówkach, realizowane było kółko regionalne i warsztaty kulinarne. W ramach tych zajęć dzieci poznały historię i kulturę swojego regionu oraz przygotowały przepisy regionalnych potraw, które później opublikowały na blogu projektu.

 

Koordynator szkolny projektu: Justyna Pieczka