Projekt "Polska i ukraińska kuchnia jako interakcja kultur"

Realizuje: Zespół Szkół Technicznych w Rybniku

Czas trwania projektu: 1.08.2020 – 24.10.2020

Dofinansowanie: 39 995,95 zł

Realizowany w ramach: Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży z dotacji MEN

Projekt ”Polska i ukraińska kuchnia jako interakcja kultur” realizowany był przez Zespół Szkół Technicznych w Rybniku oraz Humańską Ogólnokształcącą Szkołę I-III stopnia nr 14 przy współpracy z Polsko-Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży.

W ramach projektu młodzież wspólnie poznawała kulturę, tradycje i zwyczaje obu krajów. Kluczem do budowania dobrych relacji interpersonalnych było wspólne gotowanie. Celem głównym tych działań było zaprojektowanie, opracowanie i wydanie mini polsko - ukraińskiej książki kucharskiej. Koncepcja pracy opierała się na metodzie tzw. blended learningu, w której stosowane są różne narzędzia i techniki pracy zdalnej. W czasie projektu uczniowie rozwijali kompetencje kluczowe np: informatyczne, społeczne, obywatelskie, ekspresji kulturowej.

Koordynator szkolny projektu: Krzysztof Kopiczko

Oznakowanie projektu - Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży