Żłobki i przedszkola prowadzone przez Miasto Rybnik nadal zamknięte

Mając na uwadze niekorzystną sytuację epidemiologiczną dotyczącą zakażeń SARS-CoV-2 na terenie Rybnika i okolic Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku nie rekomenduje otwarcia żłobków i przedszkoli z dniem 06.05.2020 r.

Biorąc pod uwagę powyższą informację Prezydent Miasta podjął decyzję, że przedszkola i żłobki prowadzone przez Miasto Rybnik nie zostaną otwarte przed 25 maja.

O kolejnych decyzjach będziemy państwa informować na bieżąco.

Rekrutacja do szkół podstawowych

Zaktualizowany został harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym.

Rekrutacja do przedszkoli

Określone zostały nowe terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Uwaga! W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych wszystkie działania związane z rekrutacją zostają zawieszone.

Nowe terminy rekrutacji zarówno do przedszkoli jak i do szkół podstawowych zostaną podane do wiadomości po wznowieniu pracy szkół i przedszkoli.