Rekrutacja do szkół podstawowych 2022/2023

Określony został harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym.

Zarządzenie 22/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym (pdf, 37 KB)