Sprawy organizacyjne

Wniosek o zawarcie umowy dot. zwrotu kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego i opiekuna do placówki oświatowej (doc, 43 KB)

 

UCHWAŁA NR 688/XLIV/2018 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018

 

ZARZĄDZENIE 236/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 26.03.2018 r. w sprawie wykonania Uchwały nr 688/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018.

Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta

Regulamin przyznawania tytułu „Nauczyciel Roku”

 

Zarządzenie nr 578/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 października 2015 roku
- Załącznik - Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok .....

Zarządzenie nr 195/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17.04.2014 roku

- Załącznik - ZASADY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA

Zarządzenie nr 617/2009 z dnia 10 grudnia 2009

- Załącznik - Zasady organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Rybnik w okresie od 18 stycznia do 11 czerwca 2010 roku

PROTOKÓŁ DODATKOWY NR 11 zawarty w dniu 15 marca 2018 r. w Rybniku DO PONADZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO RYBNIK z dnia 18 stycznia 2000 roku zarejestrowanego pod Nr U-CXV

PROTOKÓŁ DODATKOWY NR 10 zawarty w dniu 10 stycznia 2017 r. w Rybniku DO PONADZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO RYBNIK z dnia 18 stycznia 2000 roku zarejestrowanego pod Nr U-CXV

PROTOKÓŁ DODATKOWY NR 9 zawarty w dniu 15 grugnia 2016 r. w Rybniku DO PONADZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO RYBNIK z dnia 18 stycznia 2000 roku zarejestrowanego pod Nr U-CXV

PROTOKÓŁ DODATKOWY NR 8 zawarty w dniu 26 października 2015 r. w Rybniku DO PONADZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO RYBNIK z dnia 18 stycznia 2000 roku zarejestrowanego pod Nr U-CXV

PROTOKÓŁ DODATKOWY NR 6 zawarty w dniu 25 listopada 2010 r. w Rybniku DO PONADZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO RYBNIK z dnia 18 stycznia 2000 roku zarejestrowanego pod Nr U-CXV