Sprawy finansowe

ZARZĄDZENIE NR 3/2017 PM RYBNIKA z dnia 3 stycznia 2017 roku
- Załącznik nr 1 - WNIOSEK ZU o dokonanie zmian w budżecie miasta na 2017 rok (uchwałą Rady Miasta na sesji w dniu ..............)
- Załącznik nr 2 - WNIOSEK ZZ o dokonanie zmian w budżecie miasta na 2017 rok (zarządzeniem Prezydenta Miasta przed dniem ……………….)
- Załącznik nr 4 - WNIOSEK ZW o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków na 2017 rok (pomiędzy paragrafami, przed dniem ..........)

 

ZARZĄDZENIE 783/ 2016 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z 28 grudnia 2016 r.

Załącznik - Procedura realizacji przez Miasto Rybnik zobowiązań tytułu podatku od towarów i usług

 

ZARZĄDZENIE 628/2013 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Rybnik

 

Zarządzenie nr 631/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 grudnia 2010 roku

- Załącznik nr 1 - Sprawozdanie o kosztach wynagrodzeń i wydatkach z nimi związanych w ………. roku

- Załącznik nr 2 - Sprawozdanie o wydatkach na wynagrodzenia w ……. roku

 

Zarządzenie nr 384/2008

- Załącznik nr 1 - Sprawozdanie o podjętych rozstrzygnięciach w zakresie stosowania ulg określonych w uchwale nr 758/XLVI/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 31 maja 2006 r. z późn. zm.

- Załącznik nr 2 - Sprawozdanie o podjętych rozstrzygnięciach w zakresie stosowania ulg określonych w uchwale nr 758/XLVI/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 31 maja 2006 r. z późn. zm. dotyczących opłaty dodatkowej za parkowanie w strefie płatnego parkowania (parkowanie w pasie drogowym)

- Załącznik nr 3 - Sprawozdanie o podjętych rozstrzygnięciach w zakresie stosowania ulg określonych w uchwale nr 758/XLVI/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 31 maja 2006 r. z późn. zm.