Rekrutacja

Aby wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej należy wypełnić formularz rekrutacyjny oraz formularz oświadczeń, a następnie w terminie od 04.04.2014 r. dostarczyć dokumenty do Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.


Rekruracja zakończy się w chwili zapełnienia wszystkich miejsc.

 

ZARZĄDZENIE 168/ 2014 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej i przyjęcia Regulaminu Rekrutacji Uzupełniającej Uczestników Projektu Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Rybnik realizowanego w ramach Priorytetu I, Działania 1.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Regulamin Rekrutacji Uzupełniającej Uczestników Projektu "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Rybnik"

 

Formularz rekrutacyjny Kandydatów do udziału w Projekcie "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Rybnik"

 

 

 

 


 

ZARZĄDZENIE 138/2014 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej i przyjęcia Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Rybnik realizowanego w ramach Priorytetu I, Działania 1.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Aby wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej należy wypełnić formularz rekrutacyjny oraz formularz oświadczeń, a następnie w terminie od 18.03.2014 r. do 25.03.2014 r. dostarczyć dokumenty do Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.