Rekrutacja kandydatów na szkolenie dla opiekunów dziennych dzieci do lat 3

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrażanie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Rybnika”, zapraszamy do udziału w rekrutacji kandydatów na szkolenie dla dziennego opiekuna dzieci do lat 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szkolenie będzie trwało 40 godzin i jest skierowane do:

 

> nauczycieli/ek wychowania przedszkolnego, nauczycieli/ek edukacji wczesnoszkolnej lub przedszkolnej,
> pielęgniarzy/ek, położnych, opiekunów/ek dziecięcych,
> pedagogów opiekuńczo-wychowawczych lub opiekunów/ek dziennych dzieci do lat 3
> osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i posiadających status osoby bezrobotnej
 

Kandydaci będą oceniani zgodnie z Regulaminem rekrutacji (w załączeniu), pierwszeństwo będą miały osoby dysponujące własnym lokalem, w którym możliwe jest prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Chętnych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i wypełnienie Formularza rekrutacji.

 

Wypełnione formularze wraz z podpisanym Regulaminem rekrutacji oraz oświadczeniem o dysponowaniu lokalem należy złożyć w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rybnika ul. Zamkowa 5,pok.03

 

Termin składania dokumentów: 27-31 stycznia 2014 r.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt osobisty w Wydziale Edukacji lub telefoniczny pod numerem: 32 4392289

 

 

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacji