O projekcie

6 na start to projekt współfinansowany z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Realizacji szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej. Kierowany był do uczniów, uczennic, rodziców i środowiska pedagogicznego szkół podstawowych i przedszkoli w Rybniku. Przedsięwzięcie miało na celu zachęcenie rodziców do angażowania się w życie szkoły i przedszkola, i tym samym poszerzenie świadomości nt. przyjaznej i bezpiecznej szkoły dla 6-latków.

 

Projekt był realizowany od 24 września 2012 r. do 15 grudnia 2012 r. W tym czasie przeprowadzono w rybnickich przedszkolach 25 prelekcji ekspertek w zakresie gotowości szkolnej dzieci 6-letnich. Nauczyciele odbyli wraz ze swoimi podopiecznymi pierwszoklasistami 55 wizyt do przedszkoli i 99 wizyt przedszkolaków do szkół podstawowych.               

waz spacerowyW ramach projektu zakupiono 70 węży spacerowych z naszytymi elementami odblaskowymi.

 

Ponadto, ze środków własnych zrealizowano film promujący edukację sześciolatków. Materiał został nakręcony w rybnickich szkołach podstawowych, w których zapytywaliśmy sześciolatków o ich indywidualne doświadczenia szkolne. W ten sposób udało się nam stworzyć ciekawy film, który bez przekłamania pokazuje entuzjazm do nauki i zabawy pierwszoklasistów.