Młodzi ludzie planują ścieżki zawodowe

mamzawod awatarProjekt „Mam zawód – mam pracę w regionie” angażuje coraz większą liczbę uczniów i uczennic rybnickich szkół zawodowych i techników. Pierwsza tura uczestników zakończyła zajęcia z grupowego doradztwa zawodowego i przeszła przez fachowe konsultacje indywidualnego doradztwa zawodowego, podczas których zaproponowano szereg kursów zawodowych podnoszących kwalifikacje.

Dzięki współfinansowaniu z Unii Europejskiej już ponad 700 osób skorzystało z porad doradców zawodowych, którzy współpracując z młodzieżą tworzyli Indywidualne Plany Rozwoju Zawodowego. IPRZ to przede wszystkim wnikliwa analiza orientacji zawodowych, określenie mocnych i słabych stron charakteru oraz wartości, które będą motorem rozwoju zawodowego.

Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego na etapie szkoły ponadgimnazjalnej daje młodzieży szansę zdobycia konkretnych umiejętności i doświadczenia w kształconym zawodzie. Ponadto, powoduje wzrost odpowiedzialności za własną przyszłość i realną możliwość wpływania na swoje życie, co ma zasadnicze znaczenie dla młodych – pragnących samodecydować o ścieżce zawodowej.

Poniżej przedstawiamy materiały z indywidualnych konsultacji, które były wykorzystywane przez naszych doradców i zostały przekazane do WE:

 

ĆWICZENIA