mamzawod awatar

Młodzi ludzie planują ścieżki zawodowe

mamzawod awatarProjekt „Mam zawód – mam pracę w regionie” angażuje coraz większą liczbę uczniów i uczennic rybnickich szkół zawodowych i techników. Pierwsza tura uczestników zakończyła zajęcia z grupowego doradztwa zawodowego i przeszła przez fachowe konsultacje indywidualnego doradztwa zawodowego, podczas których zaproponowano szereg kursów zawodowych podnoszących kwalifikacje.

P1030423

Kursy zawodowe

P1030423Kilka dni temu zostały podpisane umowy z firmami, które będą realizowały kursy zawodowe dla młodzieży biorącej udział w projekcie "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rybniku niebawem ruszy z kursami gastronomicznymi, handlowymi, usługowymi, komputerowymi i językowymi.

P1030423

Zakończenie I etapu projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

P1030423

I etap projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” dobiegł końca. Młodzież ucząca się w szkołach zawodowych i technikach w Rybniku uczestniczyła w grupowym doradztwie zawodowym, podczas którego zapoznawała się z tajnikami rynku pracy.

Przed nami II etap, do którego zakwalifikowało się 80% uczniów i uczennic, którzy najlepiej napisali test rekrutacyjny. Doradztwo indywidualne przewiduje kilkugodzinne spotkania z doradcą zawodowym i skonstruowanie Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego Uczestnika Projektu, dzięki któremu będzie można skorzystać z bezpłatnego kursu zawodowego i innych form wsparcia m.in. wizyt studyjnych.

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu – doradztwa indywidualnego – dostępna jest w placówkach biorących udział w projekcie – u koordynatorów szkolnych i w biurze projektu przy ul. Zamkowej 5 w Rybniku, pok. 28, tel. (032) 43 92 288.