Okazja! Masz miesiąc na podjęcie decyzji zwiększającej twoje szanse na rynku pracy

„Mam zawód - mam pracę w regionie” to tytuł unijnego projektu, a zarazem istota nowego przedsięwzięcia realizowanego od stycznia 2012 do sierpnia 2013 roku w rybnickich szkołach zawodowych.

 

Z wykorzystaniem profesjonalnych doradców uczniowie szkól zawodowych i techników będą mogli zaplanować swoją drogę zawodową.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Nakładem ponad 3,5 miliona złotych każda szkoła otrzyma materiały dydaktyczne i szkoleniowe, zaś uczniowie będą mieli możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji, w tym odbycia praktyk i staży w lokalnych firmach.

 

Nabór do projektu potrwa do 10 lutego.

 

Projekt „Mam zawód - mam pracę w regionie” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i ma na celu podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

 

1  2  3  4  5  6  7  8