Zespół Szkół Technicznych na trzecim miejscu w Polsce i na pierwszym w województwie

W czerwcu br. pojawił się najnowszy ranking IT Szkoły, który jest jednocześnie podsumowaniem aktywności szkół w całym roku szkolnym 2012/13. Zespół Szkół Technicznych w Rybniku zajął pierwsze miejsce wśród śląskich szkół oraz trzecie w Polsce, pośród prawie 400 placówek, które zgłosiły się do projektu.

 

IT Szkoła to internetowy, otwarty program w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką ICT.

 

Najlepsze szkoły w rankingu ogólnopolskim oraz w rankingach wojewódzkich otrzymają nagrody:

 

W rankingu ogólnopolskim za zajęcie miejsc I – III szkoły otrzymają projektor, tablet oraz statuetki okolicznościowe

 

W rankingu wojewódzkim za zajęcie I miejsca szkoły otrzymają tablety oraz plakietki okolicznościowe (nie dotyczy szkół nagrodzonych w rankingu ogólnopolskim)

 

Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, 10 października 2013, podczas konferencji prezentującej innowacyjne programy i metody nauczania w zakresie fizyki i informatyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konferencja będzie realizowana w ramach projektów PO KL realizowanych przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki: Informatyka – mój sposób na poznanie i opisanie świata – program nauczania informatyki z elementami przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz Wirtualne Laboratoria Fizyczne  nowoczesną metodą nauczania.

 

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych od wrześnie 2012 roku brali udział oprócz planowanych zajęć szkolnych z przedmiotów przewidzianych w programie nauczania w dodatkowych zajęciach prowadzonych metodami e-learningowymi oraz w cyklu wykładów Wszechnicy Informatyki, które prowadzone są przez pracowników naukowych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Program IT Szkoła jest realizowany pod auspicjami Polskiej Wszechnicy Informatycznej. Program  uzyskał akceptację Kolegium Rektorskiego Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Uczelnią wyższą odpowiedzialną bezpośrednio za przygotowanie i realizację Programu IT Szkoła jest Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki. Do udziału w realizacji Programu zostały zaproszone szkoły wyższe oraz szkoły ponadgimnazjalne w całej Polsce.

Dzięki udziałowi w programie uczniowie ZST w Rybniku mogą pogłębiać swoją wiedzę informatyczną, brać udział w ciekawych i rozwijających konkursach, a także uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wybitnych specjalistów z Politechniki Śląskiej. Najaktywniejsi uczniowie biorący udział w programie mają możliwość nieodpłatnego korzystania z szerokiego wachlarza oprogramowania Microsoft.

Opiekunami uczniów biorących udział w Programie są panowie Tomasz Stadnicki i Marcin Małolepszy.

 

Tekst: ZST