XVIII Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny "Eko - Rybnik 2013"

24 kwietnia 2013 roku – w ramach obchodów Dnia Ziemi – w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku odbył się XVIII Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny „EKO – Rybnik 2013”, który był przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z Rybnika i sąsiadujących gmin.

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu ochrony przyrody, ekologii i ochrony środowiska w Polsce, województwie i regionie. Konkurs promuje edukację ekologiczną ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia parków narodowych, obszarów chronionych województwa śląskiego, pomników przyrody na terenie Rybnika i Górnego Śląska. Pogłębia znajomość problemów ochrony środowiska i zachowań proekologicznych. Każdego roku uczestnicy muszą przyswoić szczegółową wiedzę na temat wybranego parku narodowego.  Tegoroczny Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Poleskiego Parku Narodowego, którego charakter oddaje fragment pieśni „Polesia Czar” - „Dzikie knieje i moczary”.

W konkursie wzięło udział 9 rybnickich szkół podstawowych oraz 3 szkoły z gmin sąsiadujących z Rybnikiem (SP Czerwionka - Leszczyny, SP Jankowice i SP Przegędza). Szkoły były reprezentowane przez dwóch  lub trzech uczniów.

 

Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach. I etap - część pisemna (test wyboru jednokrotnego – 50 pytań, czas: 60 minut) pozwoliła na wyłonienie 10 finalistów, którzy przeszli do II etapu – części ustnej, praktycznej.

O zwycięstwie decydowała suma zdobytych punków w części pisemnej i ustnej.

 

Wyniki konkursu:
I miejsce – Jakub Baran (SP Jankowice), opiekun p. Danuta Zoń  
II miejsce – Jakub Barabasz (ZSP 8 Rybnik), opiekun p. Joanna Łatacz  
III miejsce –  Jakub Czech (ZSP 11 Rybnik), opiekun p. Małgorzata Araszczuk

  

Każdy z uczniów i opiekunów otrzymał dyplom i drobny upominek, a finaliści i laureaci nagrody rzeczowe, które ufundowała Rada Rodziców SP 19 w Rybniku.  

Tradycyjnie w przerwie między etapami uczniowie SP 19 – jako gospodarze – zaprezentowali prezentację multimedialną o Poleskim PN oraz cześć artystyczną o tematyce ekologicznej. Obejmowała ona przedstawienie pt. „Królewna Przyroda i siedmiu krasnoludków” i pokaz mody ekologicznej. Program wzbudził żywe zainteresowanie uczestników i na moment pozwolił im zapomnieć o emocjach związanych z rywalizacją.

 

Tekst: SP 19

 

eko-rybnik 2013